Alles is Nu aanwezig.

Alles is Nu aanwezig, alles gebeurt in het moment van Nu, niet vroeger en niet later.
Nu is eigenlijk een ongrijpbaar iets, want voor dat je het weet is het Nu moment alweer vervlogen en is er een nieuw Nu moment.
Als je handelt vanuit het Nu moment, speelt verleden en toekomst geen rol.
Je bent vrij van dit alles en in staat om steeds weer iets te doen vanuit je ware wezen, zonder dat je volgens een bepaald patroon moet leven zoals je in het verleden hebt gedaan, of toekomstplannen van dingen die je zou willen na te leven.
Het Nu moment bevat je ware wezen en je ware ‘’zijn’’, zoals het is op dat moment.
Het bevat jouw levensenergie, vreugde en het belangrijkste; het is zo eerlijk zoals het maar kan wezen.
Het is mooi als je plannen hebt, toekomstplannen, het is soms gunstig om te zien wat je in het verleden zoal hebt gedaan, hebt meegemaakt, maar vaak geven wij het verleden en de toekomst zoveel kracht zonder dat wij dit bewust weten.
We blijven er vaak zo in hangen of aanhangen, terwijl het al lang vervlogen tijden zijn.
Hierdoor vergeten we geheel te leven in het Nu moment en hierdoor verspillen wij onze kracht.
Enkel in het Nu moment, het huidige moment ligt onze kracht en macht verborgen.
Het ligt niet verborgen in die mooie toekomst plannen, want dat is wat wij denken.
Eer dat het moment daar is in de toekomst, zijn wij allang vergeten wat wij zo graag wilde en zijn wij niet in staat om deze kracht in ons op te nemen.
Het is al vervlogen eer dat wij het beseffen.
Het heeft geen zin om het verleden steeds maar te herhalen in je hoofd, omdat je dan gewoonweg Nu niet aanwezig bent maar in het verleden. Hierdoor ben je niet in staat om het Nu anders te doen, want je grijpt terug naar hoe je het in het verleden hebt gedaan.
Hierdoor belemmer je jezelf voor andere mogelijkheden, omdat je enkel denkt dat je alleen zo kan doen en reageren zoals je al gewend was in het verleden om te doen.
Het heeft geen zin om steeds maar in je hoofd te herhalen wat je allemaal wel niet in de toekomst zou willen.
Om dit te bewerkstellen zul je toch hoe je het wendt of keert het Nu moment nodig hebben om er iets mee te doen, om te zeggen hier ga ik Nu voor!
Als je vanuit het Nu moment leeft bent je het beste in overeenstemming met je ware wezen en je ware zijn.
Je zult elk moment kunnen voelen en weten wat je ware wezen, je ware zijn wilt.
Door plannen te maken voor in de toekomst of door te blijven hangen in het verleden, geef je jezelf geen keuze mogelijkheden want je zou dan moeten leven vanuit een vast patroon.
Je geeft hierdoor je kracht, macht, je levensenergie en vreugde in een oogopslag weg.
Terwijl als je vanuit het Nu moment leeft, je van elke seconden, elke minuut van je leven kan genieten en mag genieten, gewoonweg omdat je luistert en aanwezig bent in je ware wezen en je ware zijn.