De basis Ben jij.

Bedenk en ervaar wie jij werkelijk bent, diep van binnenuit.
Dat is jouw basis.
Dat is er gewoon.
En zal er altijd Zijn.
Keer dus naar binnen toe en wees wie je Bent.
Dan hebben de invloeden van buiten af minder impact op je omdat je zo leert zien wat er allemaal gaande is om je heen en dit helder en duidelijk voor je zal zijn, omdat je niet vergeet wie jij werkelijk Bent.
Want het begint daar.
En nergens anders.
Natuurlijk kan je last hebben van invloeden van buitenaf, zeker als je ene gevoelig persoon bent.
Maar wat mij zo vaak is opgevallen, mede omdat ik zelf gevoelig ben, is dat hoogsensitieve personen geneigd zijn om alles te voelen, waar te nemen, bezig te zijn met andere mensen en alles wat buiten hun zelf is.
Hierdoor vergeet je je Zelf gewoon.
Verlies je de basis die jij werkelijk Bent.
Omdat je je Zelf niet langer gewaar bent.
Je focus is naar buiten gericht.
Keer dus naar binnen toe en ontmoet daar je Zelf.
Dan heb je een hele andere insteek van leven.
Dan Ben je gewoon.
En kunnen dingen van buiten af je steeds mindere raken, naarmate je vordert, verder ontwikkeld om die band met je Zelf aan te gaan en dus ook ervaart.
Dat wat jij werkelijk Bent, vraagt namelijk van jou wel om enige aandacht, gewaarwording.
Want hoe kan je het anders ervaren?
Hoe kan je anders Zijn?
Als je focus daar niet op is…
Dan gaat je energie overal en nergens heen…
En ontneem je je eigen kracht, jouw bestaansrecht.