De herinnering aan wie je bent, diep van binnenuit.

Je leeft je leven hier op aarde zoals het dient geleefd te worden.
Zoals het van je wordt verwacht.
Je doet je ding, elke dag maar weer.
Maar jij bent diep van binnenuit zoveel meer.
Soms merk je dit enigszins op, in een soort van gevoel wat je wellicht niet helemaal kan plaatsen omdat je de woorden daarvoor nog niet kent, dus niet kan opbrengen.
Maar het gevoel kan alleen al veel zeggen, het laat je enigszins weten dat er meer is.
En dat meer is de opening, dat gevoel van meer, is de opening.
Want enkel dat gevoel en dat besef kan je ook daadwerkelijk meer gaan geven en gaan brengen.
Het gaat heel subtiel, je merkt het niet altijd op.
Maar het kan zo zijn dat in je leven je dingen gaat opmerken, hele kleine dingen, dingen gaan op zijn plaats vallen, je gaat door bepaalde situaties heen maar de kunst is hoe er mee om te gaan.
Je hebt altijd een keuze, in elk moment en als je bewust bent in elk moment dat er een keuze is en deze zich aandient dan kan je meer en meer gaan handelen zoals dat je diep van binnenuit wenst.
Je ziel, zit vol van verlangens, vanuit je diepste zelf.
Vol van mogelijkheden en inzichten en inspiraties.
En door het leven heen, als jij je leven leeft zoals het dient geleefd te worden kan je af en toe een glimp op doen van dit alles.
Het brengt een bepaalde energie in je omhoog waar je erg blij van wordt, je staat dan namelijk letterlijk even in vuur en vlam.
Dat is de herinnering aan wie je bent, diep van binnenuit.
En als je deze ervaringen opmerkt dan worden ze met de dag groter en zul je steeds meer en meer herinneringen op doen, diep vanuit je diepste zelf, aan wie jij bent diep van binnenuit.
Het is een prachtig en waardevol proces wat van jou vraagt om een bepaalde vorm van gewaar wording te beoefenen over jezelf.
Je gewaar worden van jezelf.
Wat speelt er in jou? Wat leeft er in jou?
Wat komt er bij jou omhoog in bepaalde situaties?
Zijn dit glimpen van wie jij bent, diep van binnenuit?
Laat het je iets zien wat ten diepste in jou leeft en gezien wilt worden?
Nogmaals het is een prachtig proces, de herinnering aan wie je bent, diep van binnenuit.
Je bent namelijk zoveel meer.
Er leeft zoveel meer in jou, wat gezien wilt worden, door jou.