De mens zijn denken.

Het is de mens, het denken, wat iets bestempeld als goed of slecht.
Dat is een illusie wat niet op waarheid is gebaseerd.
De echte waarheid is er altijd en deze kent geen goed of slecht.
Het enige wat de echte waarheid kent is: het is zoals het is op dit moment.
Het denken wilt dan gelijk iets beoordelen in het is ‘’goed’’ of het is ‘’slecht’’.
Deze concepten van het is ‘’goed’’ of het is ‘’slecht’’ bevatten geen enkele waarheid, wat zij bevatten is enkel een troebel beeld vol van oordelen.
Het is de mens zijn denken om iets te verwoorden om het zo te kunnen plaatsen in een hokje van ‘’goed’’ of een hokje van ‘’slecht’’. Zo houd de mens overzicht, orden.
Dit zijn overtuigingen gebaseerd op angst, angst is hier de ondertoon.
De echte waarheid is er altijd, maar het is de mens zijn denken die de echte waarheid continue verdraaid, door deze te bestempelen als ‘’goed’’ of ‘’slecht’’.
De echte waarheid kent geen woorden, het is er gewoon.