De wonderen des levens.

Weetje dat elke dag in jouw leven minimaal 1 wonder gebeurd?
Al is het maar een klein wonder!
En dat je misschien niet eens beseft dat er een wonder heeft plaatsgevonden?
Juist de kleinere wonderen die in jouw leven dagelijks gebeuren vormen bij elkaar grotere wonderen.
Iets kleins kan leiden tot iets groots 😉
Een klein wonder kan bijvoorbeeld inhouden dat je een bepaald persoon ontmoet.
Of dat je bijvoorbeeld ergens iets leest of hoort wat je net nodig had om te weten.
Deze kleine dingen lijken op zich niet veel in te houden, maar als je leven vordert na deze gebeurtenissen zal je merken dat je nou net deze persoon had moeten ontmoeten of dat je nou net dat had moeten lezen of horen.
Want juist deze dingen leiden tot iets groters.
Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je tot bepaalde inzichten komt over jezelf of je leven en daaruit kunnen beslissingen voortkomen om bijvoorbeeld een andere weg in je leven in te slaan, een weg die meer bij jou past.
In ieder geval na zo’n klein wonder in je leven veranderd er iets.
Dit kan gelijk gebeuren maar je kunt de resultaten waar een wonder toe leid ook pas na maanden of jaren gaan beseffen.
Maar juist het besef van jou zelf over deze wonderen is nodig om iets anders in je leven te laten komen. Het besef heeft hierin zijn grootste aandeel, want zonder besef zal een wonder niet zichtbaar zijn in je leven.
Een wonder kan gebeuren, maar zelf moet je daarna ook iets doen of ondernemen om het in praktijk te brengen.
Maar weten jullie dit alles? Beseffen jullie dit?
Staan jullie hierbij stil of nemen jullie alles aan als een gewone gebeurtenis in jullie leven?
De wonderen des levens, gebeuren continue en dagelijks in ieder zijn leven.
Juist als je bewust bent van deze kleine wonderen zul je gaan beseffen waartoe ze leiden en wat ze je willen vertellen.
Door dit besef kan je leven ineens heel aangenaam voor je worden.
Het kan voor jou gaan voelen of dat jou leven echt leeft!
Je zou een dagelijkse uitdaging voor jezelf kunnen maken en daarbij minimaal 1 zo’n wonder in je dagelijkse leven bewust te zien.
Word je bewust van jou wonderen in jou leven die dagelijks plaatsvinden en deze wonderen kunnen in vele vormen plaatsvinden, onderzoek dit in jezelf wat voor jou een wonder is in jou leven.
Sta erbij stil.
Door bewust aanwezig te zijn, wat inhoud dat je bewust je leven bekijkt met al zijn gebeurtenissen die elke dag erin plaatsvinden, kun je enkel tot het besef komen dat een wonder niet iets onmogelijks is, maar dat een wonder de gewoonste zaak van het leven lijkt te zijn!