In de lege ruimtes van het leven, kom je tot je Zelf.

Er zijn genoeg ruimtes in ons leven, stiltes en bepaalde vormen van leegte.
We zien ze echter vaak niet, deels ook omdat het ons beangstigd.
Maar eigenlijk zijn die ruimtes, die stiltes in het leven echo’s van wie wij werkelijk zijn van binnenuit.
Het brengt ons juist de mogelijkheid om tot ons Zelf te komen.

Ze bestaan tussen 2 woorden, daar is altijd een ruimte, let maar eens op als je dit bericht leest, tussen elk woord is een ruimte.
Ze bestaan tussen de in en uitademing, je ademt in en je inademing komt tot een bepaalde hoogte dan is het genoeg en ben je vol zeg maar, dan is er een moment van niets en pas daarna volgt de uitademing en andersom gaat het net zo.
Ze bestaan tussen 2 gedachten, gedachten lijken soms wel achter elkaar te gaan, maar als je goed op let is er altijd een ruimte tussen, voordat de volgende gedachten komt.
Maar ook in het leven zelf, bijvoorbeeld je bent ergens in een kamer en daar zijn aardig wat mensen aanwezig, je kunt het dan op verschillende manieren bekijken. Je kunt al die mensen zien en denken wat vol! Of je kunt de ruimte zien die er ook nog aanwezig is.
En de ruimte is altijd groter dan wat dan ook, want de ruimte is oneindig groot!
Het is maar hoe je het ziet.

De ruimtes, de stiltes in het leven nodigen je steeds weer uit om op elk moment, waar dan ook tot je Zelf te komen.
Als je deze ruimtes, stiltes en vormen van leegte gaat zien, gaat opmerken, gewaar wordt, dan kun je er als het ware steeds weer in duiken, erin op gaan en dan kom je toch tot zo´n geweldige stilte en helderheid, die zo voedend is en die je zoveel brengt en geeft, gewoon omdat je er dan bent zoals dat je bent op dat moment.

De vraag is aan jou; Geef jij jezelf de kans om je Zelf te ontmoeten in het leven?