Naar binnen toe.

Als jij diep in je Zelf keert, naar binnen toe gaat, dan zal je er een bepaalde Rust, Vrede en Stilte kunnen ervaren, die er gewoonweg IS.
Het kan zelfs zo zijn dat er ineens een diepe Rust, Vrede en Stilte, over je heen valt.
Je weet dan: ‘’Alles is goed’’.
Waarover kan je je dan nog ‘’druk’’ maken?
Het doet er allemaal niet langer meer toe.
Je bent er.
Thuisgekomen in je Zelf.
En dat is waar het werkelijk omgaat.
Daar begint het werkelijke leven en nergens anders.
Jij denkt nu dat je echt leeft.
Alle dingen die je doet geven je de illusie van dat wat jij denkt wat leven werkelijk is.
Maar ik zeg je: Er is een ander soort van leven, een andere manier van leven die jij nu misschien nog niet kent.
En dat leven begint bij jou, in jou.
Het is van binnen naar buiten leven en niet van buiten naar binnen, wat jij nu gewend bent.
Dus keer naar binnen toe mijn liefste kind.
Ga op zoek naar die Rust, Vrede en Stilte in je Zelf en blijf zoeken tot dat je het echt hebt gevonden.
Laat dit je leidraad zijn voor jouw zoektocht.
Ik weet dat jij het dan op een dag zult vinden, ervaren in je Zelf.