Probeer het volgende eens uit..

Probeer het volgende eens uit;

-Probeer jezelf eens te zien, zoals dat je nu bent op dit moment.
– En probeer je leven eens te zien, zoals dat het nu is op dit moment.

Als je dit doet en ook echt voelt en ervaart hoe je nu bent zoals dat je bent en hoe jou leven nu is op dit moment, kun je misschien een glimp opvangen van waarom het nu is zoals dat het is en waarom jij nu bent zoals dat je bent.
Misschien kun je in flitsen terug zien wat het is geweest wat jou vandaag de dag die persoon heeft gemaakt wie je bent en wat het is wat je leven tot stand heeft gebracht zoals dat het vandaag de dag nu is.
Probeer niet te oordelen en te veroordelen.
Zie het alleen maar, voor wat het is.
Misschien kun je dan begrijpen en enigszins bevatten hoe en wat.
En kun je misschien wellicht een bepaalde dankbaarheid voelen voor al die situaties die zijn gebeurd, zijn ontstaan, die je hebt meegemaakt in het verleden die jou verder hebben laten groeien en hebben ontwikkeld tot de persoon die je vandaag de dag bent.
Voel die dankbaarheid maar eens.
Ook al zijn het leuke dingen geweest, ook al zijn het minder leuke dingen geweest, het maakt niet uit, waar het omgaat is dat ze hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van wie jij vandaag de dag bent en hoe jouw leven nu is.
Je zou vandaag de dag anders niet zijn zoals dat je nu bent en je leven zou anders niet zo zijn zoals dat het nu is.

Het is natuurlijk een hele andere vraag of je nu met jezelf blij bent zoals dat je bent en of je blij bent met je leven zoals dat het nu is.
Als dit niet het geval is, kijk dan eens wat je nodig hebt van jezelf om je fijner te voelen over jezelf en je leven en welke stappen je dus kan en mag gaan maken, voor je verdere ontwikkeling.