Vergeven.

Vergeven is een gek en een raar woord, alleen het woord al weergeeft niet goed waar het omgaat, van daar dat veel mensen ook niet goed begrijpen hoe te kunnen vergeven.

Vergeven is niet perse iets wat je voor de ander doet.
Vergeven doe je naar mijn gevoel meer voor jezelf.
Zodat jij verder kan en mag gaan in jouw leven!

Vergeven zie ik als een soort van los laten.
Iets laten voor wat het is.
Een situatie laten voor wat het is.
Een mens laten voor wat het is.
Iets of iemand laten voor wat het is, daar komt dan eigenlijk ook een stukje acceptatie bij.
Dat je enigszins kan accepteren waarom iemand zo is of waarom een situatie zo is geweest.
En als je dit kunt dan heb je zeg maar een bepaald inzicht, je ziet dan in waarom iemand is zoals dat hij is en daardoor kun je hem laten voor wat het is.

Vergeven is dus ook een stukje van acceptatie, erkennen, toe laten en laten voor wat het is.
En dit kan dan alleen als je een bepaald inzicht hebt gekregen in de persoon, situatie.